Zvoľte kategóriu


» Odstúpenie od zmluvy

 Formulár pre odstúpenie od zmluvy

 

 

V zmysle §7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku,

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť

od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť

od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru

(napr. látky odstrihnutej na dĺžku podľa požiadaviek spotrebiteľa) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulár pre odstúpenie od zmluvy :

 

Odstúpenie od zmluvy - FORMULAR

 Odstúpenie od zmluvy  - PDF

MmZkND