Zvoľte kategóriu


» Preberanie zásielky

                                          Odporúčaný postup

                                                                                                 pri preberaní zásielky

 

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru dôkladne skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený.V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s prepravcom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy.

V prípade, že k takejto situácii došlo, bezodkladne nás prosím kontaktujte (viď. Kontakty)

Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo vniknutia do zásielky, ihneď skontrolujte s prepravcom obsah zásielky a spíšte protokol o zistených chybách.

Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie.

 

                       Odporúčaný postup pri poškodenom obsahu prevzatej zásielky :

 

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdený preberací protokol dopravcovi, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho.
Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené s dopravcom.

 

 Odporúčaný postup pri poškodení obsahu prevzatej zásielky je nasledovný :


Kupujúci je povinný bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné závady hlásiť prepravcovi ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky.

Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.
V každom prípade odporúčame kontaktovať dopravcu bez odkladu, výrazne tak prispejete ku kladnému vybaveniu reklamácie.

Snažíme sa robiť všetko pre to, aby doručenie zásielky prebehlo v poriadku a bez akýchkoľvek problémov.

Snažíme sa, aby tovar bol vždy dôkladne zabalený a aby tak nedošlo k jeho poškodeniu.

 
Dôrazne odporúčame :

 

Pred prevzatím si zásielku dôkladne skontrolujte !

V prípade, že je zásielka v poriadku, čo najskôr skontrolujte jej obsah. Včasnou kontrolou zvyšujete šancu na uznanie prípadnej reklamácie.

V prípade akejkoľvek otázky, nezrovnalosti alebo problémov s dopravou nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom, na naších kontaktných číslach !

 

 Problémy s doručením :

 Pretože pre doručovanie zásielok využívame služby externej spoločnosti, môže sa stať, že nami expedovaná zásielka k Vám nedorazila v očakávanom termíne.

V takom prípade (pokiaľ Vaša zásielka nebola doručená do 5 pracovných dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky) si najprv veľmi jednoducho overte, kde sa Vaša zásielka nachádza podľa nasledovného postupu :

  1.    Požiadajte nás mailom o zaslanie čísla Vašej zásielky.

  2.    Na základe čísla Vašej zásielky si môžete v online systéme kuriéra overiť kde sa Vaša zásielka nachádza . 

  3.    Ak kuriér zásielku stratil okamžite nás kontaktujte, aby sme Vám mohli vybaviť reklamáciu stratenej zásielky a prípadne Vám  zaslať nový tovar .

     

 

 

ZGUyND